B1 - B2 / On Air with Grammar

On Air with Grammar B1

Επίπεδο ΚΕΠΑ 
B1
ISBN 
960-424-256-3
Συγγραφείς 
Kane A.

Το On Αir with Grammar Β1 είναι το πρώτο επίπεδο της σειράς και απευθύνεται σε μαθητές που προετοιμάζονται για οποιονδήποτε τύπο εξετάσεων επιπέδου Β1. Το On Αir with Grammar Β1 αποτελείται από 15 κεφάλαια που το κάθε ένα περιέχει:

 • χιουμοριστικά εικονογραφημένα σκίτσα για την επεξήγηση των phrasal verbs
 • ξεκάθαρη παρουσίαση της γραμματικής με παραδείγματα
 • ασκήσεις γραμματικής διαφορετικών τύπων, από όλες τις εξετάσεις γλωσσομάθειας
 • λεξικολογικές ασκήσεις όπως idioms/set phrases, collocations, words + prepositions κ.λπ.
 • μια σελίδα αυτοαξιoλόγησης

Κάθε τρία κεφάλαια, υπάρχει μια ενότητα με επαναληπτικές ασκήσεις (revision) ενώ στο τέλος του βιβλίου υπάρχει πλούσιο υλικό χωρισμένο σε παραρτήματα, όπως phrasal verbs με την ερμηνεία τους, επίθετα/ουσιαστικά/ρήματα με προθέσεις, ανώμαλα ρήματα, και πολλά άλλα.

Το βιβλίο του μαθητή συνοδεύεται από Glossary που περιλαμβάνει στα Ελληνικά τη θεωρία της γραμματικής, τους πίνακες με τα παραδείγματα καθώς και την επεξήγηση λέξεων στη θεωρία και στις ασκήσεις.

On Air with Grammar B1+

Επίπεδο ΚΕΠΑ 
B1+
ISBN 
960-424-271-7
Συγγραφείς 
Kane A.

Το On Air with Grammar B1+ είναι το δεύτερο επίπεδο της σειράς και απευθύνεται σε μαθητές που προετοιμάζονται για οποιονδήποτε τύπο εξέτασης επιπέδου Β2. Το On Air with Grammar B1+ αποτελείται από 15 κεφάλαια που το κάθε ένα περιέχει:

 • χιουμοριστικά εικονογραφημένα σκίτσα για την επεξήγηση των phrasal verbs
 • ξεκάθαρη παρουσίαση της γραμματικής με παραδείγματα
 • ασκήσεις γραμματικής διαφορετικών τύπων, από όλες τις εξετάσεις γλωσσομάθειας
 • λεξικολογικές ασκήσεις όπως idioms/set phrases, collocations, words + prepositions κ.λπ.
 • μια σελίδα αυτοαξιολόγησης

Κάθε τρία κεφάλαια, υπάρχει μια ενότητα με επαναληπτικές ασκήσεις (revision) ενώ στο τέλος του βιβλίου υπάρχει πλούσιο υλικό χωρισμένο σε παραρτήματα όπως phrasal verbs με την ερμηνεία τους, επίθετα/ουσιαστικά/ρήματα με προθέσεις, ανώμαλα ρήματα, και πολλά άλλα.

Το βιβλίο του μαθητή συνοδεύεται από Glossary που περιλαμβάνει στα Ελληνικά τη θεωρία της γραμματικής, τους πίνακες με τα παραδείγματα καθώς και την επεξήγηση λέξεων στη θεωρία και στις ασκήσεις.

On Air with Grammar B2

Επίπεδο ΚΕΠΑ 
B2
ISBN 
960-424-274-1
Συγγραφείς 
Kane A.

Το On Air with Grammar B2 είναι το τρίτο επίπεδο της σειράς και απευθύνεται σε μαθητές που προετοιμάζονται για οποιονδήποτε τύπο εξέτασης επιπέδου Β2. Το On Air with Grammar B2 αποτελείται από 15 κεφάλαια που το κάθε ένα περιέχει:

 • χιουμοριστικά εικονογραφημένα σκίτσα για την επεξήγηση των phrasal verbs
 • ξεκάθαρη παρουσίαση της γραμματικής με παραδείγματα
 • ασκήσεις γραμματικής διαφορετικών τύπων, από όλες τις εξετάσεις γλωσσομάθειας
 • λεξικολογικές ασκήσεις όπως idioms/set phrases, collocations, words + prepositions κ.λπ.
 • μια σελίδα αυτοαξιολόγησης

Κάθε τρία κεφάλαια, υπάρχει μια ενότητα με επαναληπτικές ασκήσεις (revision) ενώ στο τέλος του βιβλίου υπάρχει πλούσιο υλικό χωρισμένο σε παραρτήματα όπως phrasal verbs με την ερμηνεία τους, επίθετα/ουσιαστικά/ρήματα με προθέσεις, ανώμαλα ρήματα, και πολλά άλλα.

Το βιβλίο του μαθητή συνοδεύεται από Glossary που περιλαμβάνει στα Ελληνικά τη θεωρία της γραμματικής, τους πίνακες με τα παραδείγματα καθώς και την επεξήγηση λέξεων στη θεωρία και στις ασκήσεις.