Exams / ECPE Practice Tests

ECPE Practice Tests

Επίπεδο ΚΕΠΑ 
C2
ISBN 
978-960-424-856-8
Συγγραφείς 
Alasdair Steele

Το βιβλίο ECPE Practice Tests είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τους μαθητές για τις εξετάσεις Michigan Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE).

Το βιβλίο του μαθητή περιέχει:

  • ένα τεστ-οδηγό προς τους μαθητές με συμβουλές και υποδείξεις για κάθε μέρος του διαγωνίσματος

  • 12 ολοκληρωμένα practice tests που δίνουν στον μαθητή τη δυνατότητα να εξασκηθεί σε κάθε τμήμα της εξέτασης: Writing, Listening, GCVR (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading) και Speaking

  • ένα γλωσσάρι με τις πιο δύσκολες λέξεις των διαγωνισμάτων μεταφρασμένες στα Ελληνικά